Informacje urzędowe

Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu będzie realizował pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podprogram Caritas Archidiecezji Krakowskiej .
Z tej pomocy mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Bolesław, których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 1028zł zł miesięcznie, oraz osoby samotnie gospodarujące których dochód miesięczny jest mniejszy niż 1268 zł.(Dochody netto rodziny za miesiąc styczeń 2018r.)

Wnioski o pomoc żywnościową przyjmowane będą w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu w terminie od dnia 15 luty 2018r. do 5 marca 2018r. w godzinach od 8,00 do 14,00. Wymagane dokumenty to jest oświadczenie o dochodach, oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową będą wypełniane w trakcie składania wniosków.Przewidywany termin wydawania żywności ustalono na 22 marca 2018r. od godziny 10-tej w budynku i na placu dawnej siedziby Gminnej Spółdzielni w Bolesławiu.