Informacje bieżące

Gmina Bolesław włączyła się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W dniu 30 września 2018 r w Podlipiu odbyły się uroczystości upamiętniające 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Centralnym punktem tego wydarzenia było odsłonięcie i poświęcenie odnowionego pomnika wzniesionego ku czci poległych mieszkańców wsi Podlipie podczas I i II wojny światowej.
W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk, Sekretarz Gminy Pan Rafał Nowak, V-ce przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Misiaszek, Przewodniczący Rady Gminy w Bolesławiu Pan Michał Ząbek, Radny Rady Gminy w Bolesławiu Pan Marek Kaczówka, Radny Rady Gminy w Bolesławiu Pan Jan Światłowski, Sołtys wsi Podlipie Bolesław Światłowski, Dyrektor Zespołu Szkół Pan Jan Wieczorek, poczet sztandarowy jednostki OSP Podlipie, poczet sztandarowy Światowego Związku Żołnierzy AK, poczet sztandarowy Gimnazjum w Bolesławiu, strażacy jednostki OSP Podlipie i mieszkańcy wsi Podlipie.


Poświęcenia dokonał Ks. Prałat Józef Radłowski Proboszcz Parafii Św. Wojciecha w Bolesławiu.

Oddano hołd poległym mieszkańcom Podlipia wymienionym na tablicy pamiątkowej.

Byli to z lat 1914-1920:

Władysław Baziak, Władysław Lis, Władysław Majka, Jan Rodak, Piotr Światłowski, Michał Topór, Jan Woziwoda,

z lat 1939-1945:

Aleksander Ciepiela, Aleksander Czupryna, Jan Chojnacki, Antoni Kochanek, Wawrzyniec Lis, Andrzej Rodak, Jan Śliwa,

oraz osobom związanym z wsią Podlipie tj.:

- kpt. Stanisławowi Kaczówce,

- mjr Marcinowi Borkowi,

- st. sierż. Ignacemu Łazarzowi patronowi Gimnazjum.

Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki kwiatów i znicze.

Fot. R. Nowak

Galeria