Informacje bieżące

Weź udział w projekcie „Praca z POWER-em!”

W Tarnowie rusza nabór do II edycji projektu „Praca z POWER-em!”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia.
Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie.


Udział w projekcie „Praca z POWER-em!” jest całkowicie BEZPŁATNY.


Celem projektu jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo – edukacyjna osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo w tym w szczególności z kat. NEET, imigrantów i reemigrantów, uczących się lub pracujących na terenie miasta Tarnowa.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:

·           PŁATNYCH STAŻY zawodowych,

·           Bezpłatnych szkoleń zawodowych zakupionych na rynku komercyjnym, dobieranych indywidualnie do potrzeb Uczestników,

·           Warsztatów Rynku Pracy i Pozytywnego Wizerunku,

·           Indywidualnego doradztwa w tym zawodowego, psychologicznego, a także coachingu,

·           Bonów szkoleniowych,

·           Bonów na zatrudnienie,

·           Bonów na zasiedlenie.

Zgłoś się do nas jeżeli:

§  Jesteś osobą w wieku 18-29 lat,

§  Mieszkasz na terenie miasta Tarnowa lub powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego,

§  Jesteś osobą bierną zawodowo i spełniasz przynajmniej JEDEN z poniższych warunków:

o   zamieszkujesz obszary wiejskie (poza ZIT)

o   jesteś rodzicem powracającym na rynek pracy

o   jesteś osobą z niepełnosprawnościami

§  Jesteś imigrantem, reemigrantem i należysz co najmniej JEDNEJ z grup:

o   jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.Rekrutacja prowadzona jest w dniach 06.07.2020 r. – 17.07.2020 r.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są na stronie https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 300 04 51; 533 446 405; 533 442 199, e-mail: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl, oraz w Lokalnej Pracowni Aktywności: ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów.