Informacje urzędowe

Relacja z uroczystości Jubileuszu 90-lecia OSP w Kannie

11 sierpnia br. świętowano 90-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kannie. Uroczystość ta była okazją do wręczenia zasłużonym strażakom odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa.Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się Mszą Św. w Kaplicy pw. Matki Boskiej Różańcowej w Kannie, po której wyruszył pochód prowadzony przez orkiestrę dętą z Bolesławia, złożony z gminnych i powiatowych pododdziałów OSP wraz z pocztami sztandarowymi, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy Bolesław. W uroczystości wzięli udział m.in. Proboszcz Parafii Bolesław ks. Prałat Józef Radłowski, Ryszard Pikul Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie, st. bryg. Adam Rzemiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, dh Krzysztof Michalak Prezes honorowy ZOP ZOSP RP, Robert Pantera V-ce Starosta Powiatu Dąbrowskiego, Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu, Rafał Nowak Sekretarz Gminy Bolesław, dh Józef Misiaszek V-ce prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bolesławiu, dh Antoni Skoczylas V-ce prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bolesławiu, dh Marek Kaczówka Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławiu, Cecylia Adamiec Dyrektor Banku BSR w Krakowie, Oddział w Bolesławiu, Zbigniew Łata Przewodniczący RG w Bolesławiu.


Podniosłą uroczystość podkreślała obecność przedstawicieli i pocztów sztandarowych jednostek OSP. Oficjalny program uroczystości rozpoczął się od złożenia raportu W-ce Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie druhowi Ryszardowi Pikulowi. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu narodowego, Rafał Nowak Sekretarz Gminy Bolesław, powitał przybyłych gości. Następnie Kazimierz Chrzan, Prezes OSP Kanna, odczytał rys historyczny, przypominający o początkach tworzenia się struktur OSP i założycielach Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kannie. Odczytano okolicznościowe odezwy od Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego i Wójta Gminy Bolesław Kazimierza Olearczyka.
W dalszej części uroczystości przystąpiono do wręczenia medali i odznaczeń wyróżniającym się strażakom, którzy od lat wspierają działalność Jednostki

Złoty Medal za zasługi dla Pożarnictwa otrzymał:

Szczygieł Wojciech s. Kazimierza

Kaczówka Janusz s. Mieczysława

Olearczyk Andrzej s. Ferdynanda

Adamczyk Andrzej s. Czesława

Srebrny Medal za zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

Niedźwiadek Marcin s. Józefa

Twardzik Jacek s. Bronisława

Chrzan Paweł s. Kazimierza

Słoń Leszek s. Tadeusza

Brązowy Medal za zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

Zaglaniczna Marta c. Józefa

Kozaka Krystyna c. Stanisława

Białas Jolanta c. Kazimierza

Ząbek Kazimierz s. Michała

Adamczyk Janina c. Stanisława

Szczygieł Danuta c. Franciszka

Odznakę Strażak wzorowy otrzymali:

Wnęk Justyna c. Marcina

Topór Paweł s. Jerzego

Chrzan Monika c. Pawła

Ząbek Paweł s. Michała

Michalczewska Magdalena c. Roberta

Maroszek Katarzyna c. Władysława

Słoń Lucyna c. Leszka

Kozaczka Grzegorz s. Krzysztofa

Srebrną Odznakę „ Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza’’ otrzymali:

Gądek Magdalena c. Piotra

Michalczewska Małgorzata c. Roberta

Chrzan Adrianna c. Pawła

Zagraniczny Paweł s. Andrzeja

Białas Paulina c. Adama

Brązową Odznakę „ Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza’’ otrzymali:

Kozaka Olga c. Marka

Ryś Andrzej s. Józefa

Rusiecki Kamil s. Kazimierza

Chrapusta Daniel s. Jarosława

Odznaki za wysługę 55 lat otrzymał:

Chlastawa Kazimierz s. Józefa

Odznaki za wysługę 45 lat otrzymał:

Chrzan Kazimierz s. Stanisława

Odznakę za wysługę 40 lat otrzymał:

Ciepiela Kazimierz s. Zygmunta

Odznakę za wysługę 35 lat otrzymali:

Kozioł Jan s. Jana

Zaglaniczny Antoni s. Piotra

Po zakończeniu wręczania odznaczeń odbyła się krótka część artystyczna, w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „ELIKSIR” z Kanny.

Poniżej foto-relacja z uroczystości.