Informacje bieżące

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

Uprzejmie informujemy iż 16-07-2019 w Baranówce odbyło spotkanie Wójtów / Burmistrzów wszystkich 41 Gmin będących w projekcie celem podjęcia decyzji związanych z postępowaniem przetargowym na wyłonienie Wykonawców.
Przypomnijmy iż postępowanie przetargowe było podzielone na 4 części. Niestety ceny złożone przez oferentów na trzy pierwsze części tj. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, dostawę i montaż pomp ciepła i dostawę i montaż kotłów na pellet przewyższają kwotę wynikającą z umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu.

>> Czytaj więcej: Informacja dla Mieszkańców gminy,...

Odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowego obelisku w Świebodzinie

DSC04952329 czerwca 2019r. w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha w Bolesławiu została odprawiona uroczysta msza św. w intencji zamordowanego w Charkowie por. Stanisława Kaczówki, rodem ze Świebodzina, podczas masowej egzekucji polskich oficerów przez Rosję w 1940 roku oraz oficerów ziemi dąbrowsko-tarnowskiej ofiar zbrodni katyńskiej wiosny 1940. W koncelebrowanej mszy św. wzięły udział poczty sztandarowe Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Tarnowie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Bolesławia oraz Ochotniczej Straży Pożarnej ze Świebodzina.

>> Czytaj więcej: Odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowego...

Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

góraaaa
Uprzejmie informujemy iż 27-06-2019 odbyło się otwarcie ofert przetargowych na realizację naszego wspólnego projektu. Postępowanie przetargowe było podzielone na 4 części. Niestety ceny złożone przez oferentów na trzy pierwsze części tj. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, dostawę i montaż pomp ciepła i dostawę i montaż kotłów na pellet przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia. W związku z powyższym w najbliższych dniach Wójtowie i Burmistrzowie wszystkich 41 Gmin będących w projekcie podejmą wspólną decyzję co do dalszych kroków związanych z postępowaniem przetargowym.