Informacje ogólne

Informacje ogólne

Nadwiślańska gmina Bolesław leży ok. 40 km na północ od Tarnowa, na północnym skraju Powiśla Dąbrowskiego, a tym samym na północno-wschodnim krańcu województwa małopolskiego, na wprost ujścia Nidy do Wisły. Rzeka ta oddziela gminę od województwa świętokrzyskiego jak również drogi krajowej Kraków-Sandomierz, z którym możliwe jest tylko połączenie przeprawą promową pod Nowym Korczynem. Brak mostu na Wiśle oraz oddalenie od głównych szlaków komunikacyjnych nadaje gminie izolowany, peryferyjny charakter.

Gmina wchodzi w skład powiatu Dąbrowa Tarnowska, a od stolicy powiatu oddziela ją odległość kilkunastu kilometrów. Gmina jest niewielka, zajmuje powierzchnie 35,7 km2, a zamieszkuje ją zaledwie 2594 osoby. Gęstość zaludnienia wynosi 72 osoby na km2, a wiec jak na województwo Małopolskie jest relatywnie niska.

Liczba mieszkańców Gminy Bolesław (stan na dzień 31.12.2021r.):

Sołectwo Bolesław – 519 osób
Sołectwo Kanna – 242 osoby
Sołectwo Kuzie – 142 osoby
Sołectwo Pawłów – 198 osób
Sołectwo Podlipie – 272 osoby
Sołectwo Samocice – 610 osób
Sołectwo Strojców – 105 osób
Sołectwo Świebodzin – 321 osób
Sołectwo Tonia -185 osób

Łącznie za Gminę: 2594 osób