Gospodarka

konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławiu

Opublikowano: wtorek 07-01-20 | 14:57
Rafał Nowak
herb boleslaw

Wójt Gminy Bolesław ogłasza konkurs na stanowisko Kieronika Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bolesławiu.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bolesław.

Link do ogłoszenia: ogłoszenie o konkursie.