Spis rolny 2020

PSR 2020 - konkurs dla przedszkoli "Rymowanki dla rolników"

W ramach promocji powszechnego spisu rolnego PSR 2020 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „RYMOWANKI DLA ROLNIKÓW”, którego adresatami są placówki wychowania przedszkolnego z województwa małopolskiego. Celem konkursu jest zainteresowanie najmłodszych dzieci zagadnieniami rolnictwa i produkcji żywności w połączeniu ze stymulowaniem ich rozwoju językowego, kreatywności i wyobraźni.
Chcemy w ten sposób poszerzyć również wiedzę na temat spisu rolnego wśród ich rodzin oraz lokalnych społeczności. Zadaniem konkursowym jest ułożenie przez wychowanków placówki piosenki lub wierszyka, poruszającego tematykę szeroko pojętego rolnictwa i życia na wsi a następnie nagranie jego wykonania na film i przesłanie go do Urzędu Statystycznego w Krakowie do dnia 10 listopada 2020 r. Placówki, których prace zdobędą 3 najwyższe miejsca
otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie
https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-2020/konkursy/konkurs-rymowanki-dla-rolnikow/

plakat rymowanki dla rolnikow 3