Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu "Czyste Powietrze"

1460x616W Urzędzie Gminy w Bolesławiu, Bolesław 68, na parterze, znajduje się punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze, który czynny jest w

  • poniedziałek w godz. 8.00 - 15.00
  • środa w godz. 12.00 - 15.00


Punkt konsultacyjno-informacyjny służy wszystkim mieszkańcom, osobom zainteresowanym uzyskaniem pomocy z programu priorytetowego „Czyste powietrze” (zwanego dalej „Programem”), którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 
Zakres działania punktu konsultacyjno-informacyjnego obejmuje m.in.:

- udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie;
- wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie;
- pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie (z wyjątkiem wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem banków); umożliwienie wnioskodawcy złożenie wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk (z wyjątkiem wniosków o dofinansowanie składanych za pośrednictwem banków);
- przekazywanie wnioskodawcom informacji o możliwości uzyskania dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu i sposobie złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banków, wraz z udostępnieniem listy banków uczestniczących w Programie;
- przekazywanie wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych;
- podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;
- wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt są przedstawiane informacje o Programie.

Zachęcamy również mieszkańców do skorzystania z Małopolskiej Bazy Instalatorów (EMBI) (https://powietrze.malopolska.pl/ekomalopolska-baza-instalatorow/)


FEnIKS i KPO kolor PL CMYK