CZYSTE POWIETRZE

Utworzono Punkt Obsługi Programu „Czyste Powietrze”

Opublikowano: wtorek 19-01-21 | 11:03
Rafał Smolicha
czyste powietrze smog ekologia srodowiskoW Urzędzie Gminy w Bolesławiu od 1 stycznia 2021 r. uruchomiony został Punkt Konsultacyjny programu Czyste Powietrze, który czynny jest w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do  12:00. Ponadto w godzinach od 9:00 do 16:00 pod nr telefonu 729-876-173 zostaną udzielone wszelkie informacje dotyczące programu.

W czasie trwania pandemii Covid-19, warunkiem skorzystania z bezpłatnej pomocy jest wcześniejsza rejestracja w Urzędzie Gminy Bolesław pod nr telefonu 14 6415001Punkt konsultacyjny prowadzi Stowarzyszenie EkoMonterzy.


Zakres działania punktu konsultacyjnego:

    - informowanie mieszkańców o możliwości indywidualnego pozyskania dofinansowania z rządowego programu Czyste Powietrze w zakresie wymiany źródła ciepła, termomodernizacji lub fotowoltaiki,
    - udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie prawidłowego wypełnienia elektronicznego formularza Wniosku o dofinansowanie.

Podstawowe informacje o programie Czyste Powietrze:

    Program Czyste Powietrze jest programem rządowym obsługiwanym przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
    Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
    Zakres wsparcia obejmuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
    Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/