Gospodarka

Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Bolesław

Opublikowano: czwartek 04-02-21 | 10:03
Rafał Smolicha
Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Bolesław z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesław oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.