Gospodarka

Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Bolesław

Opublikowano: czwartek 04-02-21 | 10:07
Rafał Smolicha
Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Bolesław z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla którychorganem prowadzącym jest Gmina Bolesław oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria dla kandydatów zamieszkójących poza obwodem tych szkół.