Informacje urzędowe

WÓJT GMINY BOLESŁAW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE „Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu”

Opublikowano: poniedziałek 22-02-21 | 19:16
Rafał Nowak

BOLESŁAW herb- Zarządzenie Wójta Gminy Bolesław  w sprawie: ogłoszenia ponownego konkursu naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bolesławiu oraz powołania komisji rekrutacyjnej
- Ogłoszenie o naborze
- Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze
- Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze
- Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze


- SPROSTOWANIE z dnia 02.03.2021 r.


- Ogłoszenie o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru, kandydatach którzy spełnili wymogi formalne oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej


- Wynik naboru