Start

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu dąbrowskiego, obowiązuje w dniu 11.03.2021 od godz. 06.00 do 24.00

Opublikowano: czwartek 11-03-21 | 07:41
Rafał Smolicha
ostrzezenie 1 stopnia o zanieczyszczeniachOstrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu dąbrowskiego, obowiązuje w dniu 11.03.2021 od godz. 06.00 do 24.00 Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Obowiązujące ograniczenia:
Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.
* Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok.
Zalecenia zdrowotne
Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza
(dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)

ostrzezenie 1 stopnia o zanieczyszczeniach