Informacje urzędowe

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu

gops miniaturaKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu informuje o trwajacych naborach na wolne stanowiska urzędnicze:
więcej informacji można uzyskać klikając w interesującą ofertę lub na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu: