Informacje bieżące

Kolejne dodatkowe środki dla Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

Opublikowano: wtorek 22-06-21 | 08:32
Rafał Smolicha
logotypy prow 2014 2020 perly ponidzia 01Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" otrzymała możliwość ubiegania się o kolejne dodatkowe środki finansowe na realizację LSR. Budżet LGD na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zostanie zwiększony o kwotę 383 tys. euro. Jest to nagroda za dotychczasową skuteczną realizację strategii. Dotychczas na teren obszaru działania naszego LGD wpłynęło 1 367 500,00 euro, które zostały przeznaczone m.in. na projekty infrastrukturalne oraz na wsparcie przedsiębiorczości. W wyniku ogłaszanych konkursów z zakresu wspierania przedsiębiorczości zostało utworzonych ok. 40 miejsc pracy, powstało prawie 26 nowych firm a 10 już istniejących rozwinęło prowadzoną przez siebie działalność.

http://www.perlyponidzia.pl/