Informacje bieżące

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021r rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ( CEEB).
Ma on na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklaracja A dla budynków mieszkalnych, deklaracja B dla budynków niemieszkalnych. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.
W przypadku braku dostępu do internetu lub podpisu elektronicznego, deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Bolesławiu osobiście lub listownie.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.


Wejdź na stronę https://zone.gunb.gov.pl/ , naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.


Do pobrania:

Deklaracja-A-30.06.2021.pdf
Deklaracja-B-30.06.2021.pdf
Instrukcja wypełnienia deklaracji-r-skompresowany.pdf
Przyklad-wypelnionej-deklaracji-A-28.06.pdf
Przyklad-wypelnionej-deklaracji-B-28.06.pdf
Informator.pdf
Ulotka-1.pdf
Ulotka- 2.pdf