CZYSTE POWIETRZE

Ogłoszenie o naborze nr 2/2022

Opublikowano: czwartek 07-04-22 | 09:01
Rafał Nowak

logotypy prow 2014 2020 perly ponidzia 01

Ogłoszenie o naborze nr 2/2022


Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno ogłasza nabór wniosków nr 2/2022 o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie: od 21 kwietnia do 05 maja 2022r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia", od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 18:00, wtorek - piątek od 8:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 05 maja 2022 roku o godzinie 14:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Więcej informacji o naborze pod adresem: https://perlyponidzia.pl/

Pliki do pobrania:


1. Ogłoszenie o naborze pdf - pobierz

2. Regulamin naboru pdf - pobierz