Informacje urzędowe

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Bolesławiu

Wójt Gminy Bolesław ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Bolesławiu, Bolesław 95, 33-220 Bolesław.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie BIP Urzedu Gminy Bolesław.

Link do BIP: Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Bolesławiu