Szkoła Podstawowa

W Gminie Bolesław obchodzono uroczyście rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Opublikowano: piątek 06-05-22 | 11:51
Rafał Nowak

W Gminie Bolesław obchodzono uroczyście rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Miniatura pomnik Grunwald
Obchody rocznicowe uchwalenia Konstytucji 3 maja wiążą się nierozerwalnie z Świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym roku odbywały się już z udziałem mieszkańców gminy z uwagi na zniesione obostrzenia sanitarne. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Parafialnym p.w. Św. Wojciecha w Bolesławiu pod przewodnictwem ks. Roberta Grocha, który wygłosił również okolicznościową homilię. Nawiązał w niej do szczególnej roli Maryi w świetle historii Polski.


Po zakończonej Mszy Św. dokonano przemarszu z Kościoła Parafialnego pod pomnik „Grunwald”.

Tam odśpiewano pieśń Maryjną: „Z dawna Tyś Królową ” oraz hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.


Okolicznościowe przemówienie do mieszkańców Gminy Bolesław wygłosił Wójt Gminy Bolesław Pan Kazimierz Olearczyk.
Ks. Proboszcz Robert Groch odmówił modlitwę w intencji Ojczyzny i udzielił zebranym błogosławieństwa.


Na zakończenie obchodów wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Grunwald” złożyly delegacje:


- Gminy Bolesław w osobach Wójta Gminy Kazimierza Olearczyka, Przewodniczącego Rady Gminy Romana Kowala i Sekretarza Gminy Rafała Nowaka,


- przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w osobach Tadeusza Chwałka i Władysława Lizaka.

- przedstawicieli Zarządu Gminnego PSL w osobach Kazimierza Rusieckiego i Józefa Kopki,


- Zespołu Szkół w Bolesławiu.


Uroczystość rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja uświetniły delegacje z pocztami sztandarowymi:
- Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
- Szkoły Podstawowej w Bolesławiu,
- Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Bolesławia, Kanny, Pawłowa, Samocic, Strojcowa, Świebodzina i Tonii.

Kościół 1

Przemarsz1