Informacje urzędowe

Zmiana adresu e-mail Urzędu Gminy w Bolesławiu

nowy email grafika Informujemy, że dotychczasowy e-mail Urzędu Gminy w Bolesławiu: boleslaw_t@zgwrp.org.pl z końcem 2022 r. przestanie funkcjonować!

Nowy adres to : sekretariat@boleslaw.com.pl