CZYSTE POWIETRZE

Przypomnienie o konieczności złożenia deklaracji CEEB

Opublikowano: środa 08-06-22 | 15:02
Rafał Smolicha

Wójt Gminy Bolesław przypomina właścicielom budynków o konieczności złożenia deklaracji o sposobie ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Jednocześnie informuje, ze ustawodawca wprowadził karę za niezłożenie deklaracji CEEB w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków cyt:
Art.  27h ust 1 Kara za niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw 1 Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny.

Grzywna ta może wynieść maksymalnie do 5000 zł. Podstawowa sankcja jest niższa i wynosi do 500 zł. Apeluję aby nie narażać się na grzywnę, nie czekać na ostatnią chwilę i złożyć deklarację.

Wójt Gminy Bolesław

Szczegółowe informacje o sposobie składania deklaracji znajdują się  TUTAJ