Informacje urzędowe

Świadczenie wychowawcze 500+

Opublikowano: wtorek 28-06-22 | 08:16
Rafał Nowak
Przypominamy o złożeniu wniosków Świadczenie wychowawcze 500+ dla rodziców na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Świadczenie wychowawcze 500 + przyznawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacane było do 31 maja 2022 r.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze od miesiąca czerwca 2022 roku należy złożyć wniosek do 30 czerwca 2022 r.

Możesz złożyć wiosek tylko elektronicznie przez:
• Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
• portal Emp@tia – jeśli masz numer PESEL,
• swój bank – jeśli masz numer PESEL.
Ulotka 500 rodzic 1