O programie

O programie

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zgodnie ze zmianami od 3 stycznia 2023 r ruszyła nowa edycja programu Czyste Powietrze. Zmiany w programie dotyczą wyższych progów dochodowych, wyższych kwot dofinansowań, krótszego czasu oczekiwania na dotację. W przypadku kompleksowej termomodernizacji konieczne jest wykonanie audytu energetycznego. Nowa odsłona programu wprowadza także możliwość złożenia dwóch wniosków.
Od 3 stycznia 2023 r. z dofinansowania w ramach programu Czyste powietrze może skorzystać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, której roczny dochód nie przekracza kwoty 135 tys. zł.

W nowej edycji programu maksymalne kwoty dotacji wynoszą:
•    podstawowy poziom dofinansowania: 41 tys. zł
•    podwyższony poziom dofinansowania: 59 tys. zł
•    najwyższy poziom dofinansowania: 79 tys. zł

Maksymalne kwoty dotacji z kompleksową termomodernizacją:
•    podstawowy poziom dofinansowania: 66 tys. zł
•    podwyższony poziom dofinansowania: 99 tys. zł
•    najwyższy poziom dofinansowania: 135 tys. zł
Obecnie przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrósł z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz z 2189 do 2651 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym. Przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosły odpowiednio z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych i z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych.
Przypominamy również, że zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową konieczność wymiany kotłów na paliwo stałe poniżej 3 klasy mija 30 kwietnia  2024 roku.
Zachęcamy do składania wniosków z pomocą Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego.Szczegóły Programu: www.czystepowietrze.gov.pl lub informacja w punkcie konsultacyjno-informacyjnym  w UG Bolesław.

FEnIKS i KPO kolor PL CMYK