Informacje bieżące

Nasza Gmina kontynuuje budowę kanalizacji sanitarnej

polski lad miniaturaW dniu dzisiejszym została zawarta umowa na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bolesław etap III z Zakładem Instalacyjno Budowlanym SANIT-BUD S.c. Jerzy i Andrzej Fido z Dąbrowy Tarnowskiej.
W ramach inwestycji przewiduje się zaprojektowanie i wybudowanie w miejscowości Świebodzin ok. 5,0 km sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym i 71 pompowni indywidualnych, a także ok. 4,0 km rurociągu ciśnieniowego tranzytowego i 1 kpl. pompowni sieciowej. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2025 roku.

Wartość robót brutto wynosi 3 479 670,00 zł. z czego 3 240 000,00 stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Oczekiwanym efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie w/w miejscowości poprzez włączenie budynków mieszkalnych do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej gminy Bolesław. Umożliwi to likwidację istniejących bezodpływowych zbiorników (szamb) o różnym stanie technicznym.

zdjecie przkazanie umowy

zdjecia z podpisania umowy