Informacje bieżące

Koniec kadencji Rady Gminy – podsumowania i podziękowania

IMG 1840W dniu 28 marca 2024 r., odbyła się 49 zwyczajna sesja Rady Gminy Bolesław. To była już ostatnia sesja 8 kadencji, która okazała się najdłuższą w historii samorządów, bo trwała ponad 5 lat. Sesja „zwyczajna” ale wyjątkowa, bo sprawy bieżące, dotyczące roku 2024, połączono z podsumowaniem całej kadencji 2018-2024. W części uroczystej sesji, Wójt Gminy Kazimierz Olearczyk przypomniał najważniejsze zadania inwestycyjne, które udało się wykonać w niełatwym przecież okresie. To w tej kadencji wystąpiła wysoka inflacja, pandemia i rozpoczęła się wojna za naszą granicą. Wójt i Przewodniczący Rady – Pan Roman Kowal wyrazili wdzięczność Radzie Gminy i wszystkim radnym za owocną współpracę we wszystkich sprawach które były przedmiotem obrad i uchwał. Wyrazy uznania przekazano sołtysom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Ochotniczym Strażom Pożarnym, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, władzom szkolnym, stowarzyszeniom, pracownikom Urzędu Gminy, osobom i zakładom organizującym pracę, naukę i wypoczynek mieszkańców. Pani Bożena Nowak świętowała 30-lecie, nieprzerwanej pracy na trudnym i odpowiedzialnym stanowisku Skarbnika Gminy.
W szczególny sposób podziękowano przedstawicielom instytucji i służb, które wspólnie z naszą społecznością dbają o rozwój i bezpieczeństwo naszej lokalnej wspólnoty.
Powiat Dąbrowski, nasz „mały region” reprezentowali Pan Starosta Lesław Wieczorek i V-ce Starosta Krzysztof Bryk. Szczególne słowa uznania skierowano do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej - Pana Marka Batora za wszechstronną pomoc, szkolenia i współdziałanie z druhami z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy. Wyrazy wdzięczności usłyszał Pan Witold Łopata - Komendant Komisariatu Policji ze Szczucina za pracę Policji, która na co dzień zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców.
Za pomoc i porady w trudnych sprawach pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych dla gminy uhonorowano Pana Grzegorza Kwiatkowskiego – Dyrektora z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Wiele z inwestycji, głownie o charakterze sportowo - rekreacyjnym nie udałoby się wykonać bez pomocy Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia’, którą reprezentował Prezes Zarządu Mirosław Magnes.
Część uroczystą zakończyły pamiątkowe zdjęcia.

Fotorelacja