Informacje urzędowe

I Sesja Rady Gminy Bolesław IX kadencji

herb gmina boleslaw7 maja 2024 r. o godz. 12.00 zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Tarnowie odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Bolesław w kadencji 2024-2029. Prowadzenie sesji rozpoczął radny senior Jan Światłowski wg. ustalonego przez Komisarza porządku obrad. W sesji uczestniczyli nowo wybrani radni w liczbie 14, którzy po wręczeniu zaświadczeń przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu P. Anetę Ziemian złożyli ślubowanie. Nowo wybrany Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej odebrał również zaświadczenie o wyborze, a następnie złożył wobec rady gminy ślubowanie.
Rada w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Gminy wybrała P. Janusza Piergę, a na Wiceprzewodniczących wybrano P. Danutę Szczygieł i P. Krzysztofa Światłowskiego. Wójt Gminy Kazimierz Olearczyk podziękował za wybór wszystkim wyborcom oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby dobrze współpracować z radą, sołtysami oraz działać dla dobra całej społeczności gminnej.


Skład Rady Gminy obecnej kadencji:

1.     KACZÓWKA Jan Zbigniew

2.     ZWIRECKI Stanisław Franciszek

3.     PIERGA Janusz

4.     SZCZYGIEŁ Danuta Zofia

5.     RACHMACIEJ Łukasz Sebastian

6.     ŚWIATŁOWSKI Jan Józef

7.     BABIEC Alicja Andżelika

8.    CZUPRYNA Piotr Paweł

9.    ŚWIATŁOWSKI Krzysztof Jan

10.  KACZÓWKA Ryszard Jan

11.  WÓJCIK Sylwia Małgorzata

12.  KUBAŚKA Wojciech

13.  KOZAKA Michał

14.  RADŁO Agnieszka Krystyna

15.  PASEK Arkadiusz

Galeria zdjęć