Szkoła Podstawowa

Przypomnienie o konieczności złożenia deklaracji CEEB

Wójt Gminy Bolesław przypomina właścicielom budynków o konieczności złożenia deklaracji o sposobie ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Jednocześnie informuje, ze ustawodawca wprowadził karę za niezłożenie deklaracji CEEB w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków cyt:
Art.  27h ust 1 Kara za niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw 1 Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny.

Grzywna ta może wynieść maksymalnie do 5000 zł. Podstawowa sankcja jest niższa i wynosi do 500 zł. Apeluję aby nie narażać się na grzywnę, nie czekać na ostatnią chwilę i złożyć deklarację.

Wójt Gminy Bolesław

Szczegółowe informacje o sposobie składania deklaracji znajdują się  TUTAJ

W Gminie Bolesław obchodzono uroczyście rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

W Gminie Bolesław obchodzono uroczyście rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Miniatura pomnik Grunwald
Obchody rocznicowe uchwalenia Konstytucji 3 maja wiążą się nierozerwalnie z Świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym roku odbywały się już z udziałem mieszkańców gminy z uwagi na zniesione obostrzenia sanitarne. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Parafialnym p.w. Św. Wojciecha w Bolesławiu pod przewodnictwem ks. Roberta Grocha, który wygłosił również okolicznościową homilię. Nawiązał w niej do szczególnej roli Maryi w świetle historii Polski.

>> Czytaj więcej: W Gminie Bolesław obchodzono...

Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór 2/2022

logotypy prow 2014 2020 perly ponidzia 01

Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór 2/2022


Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniem nr 2/2022 o naborze wniosków w terminie od 21 kwietnia 2022r. do 05 maja 2022r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

>> Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne i szkolenie...

Ogłoszenie o naborze nr 2/2022

logotypy prow 2014 2020 perly ponidzia 01

Ogłoszenie o naborze nr 2/2022


Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno ogłasza nabór wniosków nr 2/2022 o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

>> Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze nr 2/2022