CZYSTE POWIETRZE

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce!

OFOP
Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

>> Czytaj więcej: Wysłuchania publiczne w sprawie...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”

logotypy prow 2014 2020 perly ponidzia 01

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”
działająca na terenie gmin:
Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.2.1Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

>> Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków nr...

Gmina rozpoczyna rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bolesławiu

1,1mln zł otrzymała Gmina Bolesław na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bolesławiu. BOLESŁAW herb
Promesę przekazał Wójtowi Gminy Bolesław Kazimierzowi Olearczykowi, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Wiesław Krajewski przy udziale Z-cy Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Mariana Szajora.
Przekazanie odbyło się na miejscu rozbudowy szkoły,  a gości powitał Dyrektor Zespołu Szkół w Bolesławiu Pan Jan Wieczorek.

>> Czytaj więcej: Gmina rozpoczyna rozbudowę Szkoły...

Sesja zwyczajna Rady Gminy w Bolesławiu

miniaturaW dniu dzisiejszym odbyła się sesja zwyczajna Rady Gminy.

Centralnym punktem obrad było przyjęcie budżetu na 2021 rok. Radni po wysłuchaniu opinii poszczególnych Komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej, wyjaśnień Wójta i Skarbnika Gminy przyjęli budżet jednogłośnie.

Zadowolenie z tego faktu wyraził Wójt Gminy który podziękował radnym za życzliwą współpracę.

>> Czytaj więcej: Sesja zwyczajna Rady Gminy w Bolesławiu

Planowane otwarcie przedszkoli

informacjaWójt Gminy Bolesław informuje, że trwają przygotowania do ponownego uruchomienia przedszkoli na terenie Gminy Bolesław.

Prosi się rodziców o przekazanie informacji do przedszkoli o chęci posyłania dziecka na zajęcia w terminie do 6.05.2020 r (środa).

Zajęcia odbywać się będą z zachowaniem wszelkich, zalecanych środków ostrożności.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w placówkach oraz na stronach internetowych https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli