Informacje bieżące

Ogłoszenie

Wójt Gminy Bolesław oraz Sołtys wsi uprzejmie zapraszają mieszkańców Świebodzina na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia (wtorek) o godz. 19:00 w Domu Ludowym w Świebodzinie.
Porządek zebrania:

  • Informacja Wójta o planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych w 2022r.
  • Informacja o planowanym terminie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świebodzin.
  • Przyjęcie deklaracji właścicieli nieruchomości o chęci przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.
  • Wolne wnioski.

>> Czytaj więcej: Ogłoszenie

Wniosek o wypłatę świadczenia za zakwaterowanie uchodźcy

Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli do Polski.

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy w Bolesławiu.

Punkt Czystego Powietrza – nieczynny

Uprzejmie informujemy że w dniach 4 marca i 7 marca 2022 roku Punkt Czystego Powietrza będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.