Informacje urzędowe

Informacja PT KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej dotycząca wypadków do których najczęściej dochodzi w gospodarstwach rolnych

logo krus miniaturaRolnicy oraz wykonujący prace i przebywający w gospodarstwie rolnym narażeni są na szereg niebezpiecznych czynników, które mogą powodować wypadki oraz choroby zawodowe, charakterystyczne dla tej gałęzi produkcji. Obsługa maszyn i urządzeń, zwierząt, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, przenoszenie ciężkich przedmiotów czy wykonywanie czynności na wysokości niosą ze sobą ryzyko dla zdrowia i życia rolników i osób trzecich.
Można zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia tych problemów, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i identyfikując zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych. Mniej tych niepożądanych zdarzeń to również mniej osobistych, społecznych i finansowych kosztów wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.
W tak trudnym czasie, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, gdy nasze kontakty z ludźmi i światem uległy znaczącemu ograniczeniu KRUS zachęca by wolny czas poświęcić na poszerzenie wiedzy o zagrożeniach wypadkowych i zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

>> Czytaj więcej: Informacja PT KRUS w Dąbrowie...

Konsultacje Społeczne - zezwolenia alkoholowe

INFORMACJA

495px POL gmina Bolesław powiat dąbrowski COA.svgRada Gminy Bolesław wystąpiła w dniu 14.07.2021 r. z wnioskiem do poszczególnych Sołectw Gminy Bolesław o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Bolesław.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119) Rada Gminy upoważniona jest do ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Limit zezwoleń obejmuje także zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa.

Pszok w pawłowie już otwarty

PSZOK miniaturaOd 1 czerwca 2021 roku funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pawłowie. Punkt jest czynny w każdy poniedziałek:

- w okresie od 1 kwietnia do 30 września w godzinach od 14:00 do 19:00,
- w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach od 12:00 do 17:00.

Szczegółe informacje do znalezienia pod adresem:

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

pogotowie przeciwpowodziowe miniaturaW związku z obniżeniem poziomu wody na rz. Wisła poniżej poziomu ostrzegawczego, a także w związku z korzystnymi prognozami pogody na najbliższy okres odwołuję się z dniem 21.05.2021 r. od godz. 9.00 stan pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze gmin Bolesław, Szczucin i Mędrzechów.

Zarządzenie nr 23/2021 Starosty Dąbrowskiego z dnia 21.05.2021 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego