Informacje urzędowe

I Sesja Rady Gminy Bolesław IX kadencji

herb gmina boleslaw7 maja 2024 r. o godz. 12.00 zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Tarnowie odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Bolesław w kadencji 2024-2029. Prowadzenie sesji rozpoczął radny senior Jan Światłowski wg. ustalonego przez Komisarza porządku obrad. W sesji uczestniczyli nowo wybrani radni w liczbie 14, którzy po wręczeniu zaświadczeń przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławiu P. Anetę Ziemian złożyli ślubowanie. Nowo wybrany Wójt Gminy Bolesław Kazimierz Olearczyk z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej odebrał również zaświadczenie o wyborze, a następnie złożył wobec rady gminy ślubowanie.
Rada w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Gminy wybrała P. Janusza Piergę, a na Wiceprzewodniczących wybrano P. Danutę Szczygieł i P. Krzysztofa Światłowskiego. Wójt Gminy Kazimierz Olearczyk podziękował za wybór wszystkim wyborcom oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby dobrze współpracować z radą, sołtysami oraz działać dla dobra całej społeczności gminnej.

>> Czytaj więcej: I Sesja Rady Gminy Bolesław IX kadencji

Dyżur pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

company logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu informuje, że w dniu 26.10.2023 w godz 11-13 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Budynek Wielofunkcyjny) w pokoju nr 3 będą dyżurować pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. Planowane są zapisy na bezpłatne konsultacje u radcy prawnego, dietetyka, psychologa lub coacha zawodowego. Będzie można uzyskać, także informacje dotyczące form wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zapraszamy

Wójt Gminy Bolesław informuje o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w dniu 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 37f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) Wójt Gminy Bolesław informuje o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego, liniach komunikacyjnych tego transportu, przystankach komunikacyjnych, oraz godzinach odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w dniu 15 października 2023 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Bolesław – etap II część 2”

Pobierz zawiadomienie - pdf