Informator adresowy

Informator adresowy

Urząd Gminy Bolesław
33-220 Bolesław, Bolesław 68
tel: 014/6415018 fax: 014/6415036
boleslaw_t@zgwrp.org.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu
33-220 Bolesław 68, 129
tel: 014/6415027


Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławiu
33-220 Bolesław 129
tel: 014/6415027


Zespół Szkół w Bolesławiu – Szkoła Podstawowa im. dra. P. Sochy w Bolesławiu
33-220 Bolesław, Bolesław 95
tel: 014/6415058
fax: 014/6415058
Zespół Szkół w Bolesławiu – Publiczne Przedszkole w Bolesławiu
33-220 Bolesław, Bolesław 130
tel: 014/6415015
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. Oddział w Tarnowie. Filia w Bolesławiu
33-220 Bolesław, Bolesław 175
tel: 014/6415032
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
33-220 Bolesław, Bolesław 168
tel: 014/14 641 50 14
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pawłowie
33-220 Bolesław, Pawłów 48
tel. 697155552

Oczyszczalnia Ścieków w Pawłowie
33-220 Bolesław, Pawłów 48
tel. 669970999