Informacje bieżące

Nasza Gmina kontynuuje budowę kanalizacji sanitarnej

polski lad miniaturaW dniu dzisiejszym została zawarta umowa na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bolesław etap III z Zakładem Instalacyjno Budowlanym SANIT-BUD S.c. Jerzy i Andrzej Fido z Dąbrowy Tarnowskiej.
W ramach inwestycji przewiduje się zaprojektowanie i wybudowanie w miejscowości Świebodzin ok. 5,0 km sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym i 71 pompowni indywidualnych, a także ok. 4,0 km rurociągu ciśnieniowego tranzytowego i 1 kpl. pompowni sieciowej. Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 2025 roku.

>> Czytaj więcej: Nasza Gmina kontynuuje budowę...

Dodatek osłonowy

gops logoW okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

>> Czytaj więcej: Dodatek osłonowy

Gmina Bolesław beneficjentem programu "Rozświetlamy Polskę"

W związku z pozyskaniem dofinansowania w kwocie 510 720,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”, Gmina Bolesław rozpoczęła procedurę kompleksowej wymiany oświetlenia na nowe energooszczędne lampy LED. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki finansowe w kwocie 643 400,00 zł

tablica informacyjna polski lad

Zwrot podatku akcyzowego

Zdjecie akcyzaWójt Gminy Bolesław informuje, że od dnia 1 lutego 2024r. do 29 lutego 2024r. producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów rolnych na terenie Gminy Bolesław mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kompletne wnioski przyjmowane będą w pok. 2 Urzędu Gminy w Bolesławiu.

>> Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego