Wnioski i decyzje

Aktualny wykaz - wnioski i decyzje

Numer Karty

Nazwa dokumentu

Znak Sprawy

1/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 130 w miejscowości Kuzie

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 130 w miejscowości Kuzie

GGR.6131.1.2015

2/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 1505 w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 1505 w miejscowości Samocice

GGR.6131.2.2015

3/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 320 w miejscowości Świebodzin

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 320 w miejscowości Świebodzin

GGR. 6131.3.2015

4/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 298 w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 298 w miejscowości Tonia

GGR.6131.4.2015

5/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 228 w miejscowości Kuzie

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 228 w miejscowości Kuzie

GGR.6131.5.2015

6/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 434 w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 434 w miejscowości Samocice

GGR.6131.6.2015

7/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 129 w miejscowości Kuzie

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 129 w miejscowości Kuzie

GGR.6131.7.2015

8/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 299 w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 299 w miejscowości Tonia

GGR.6131.8.2015

9/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 397/2 w miejscowości Podlipie

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 397/2 w miejscowości Podlipie

GGR.6131.9.2015

10/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 560  w miejscowości Świebodzin

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 560 w miejscowości Świebodzin

GGR.6131.10.2015

11/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 247  w miejscowości Podlipie

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 247 w miejscowości Podlipie

GGR.6131.11.2015

12/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 981w miejscowości Samocice 

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 981 w miejscowości Samocice

GGR.6131.12.2015

13/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 398 w miejscowości Podlipie

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 398 w miejscowości Podlipie

GGR.6131.13.2015

14/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 735 w miejscowości Samocice 

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 735 w miejscowości Samocice

GGR.6131.14.2015

15/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 229 w miejscowości Tonia 

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 229 w miejscowości Tonia

GGR.6131.15.2015

16/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 402/2 w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 402/2 w miejscowości Tonia

GGR.6131.16.2015

17/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 334 w miejscowości Kanna

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 334 w miejscowości Kanna

GGR.6131.17.2015

18/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 320 w miejscowości Bolesław

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 320 w miejscowości Bolesław

GGR.6131.18.2015

19/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 400 w miejscowości Kanna

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 400 w miejscowości Kanna

GGR.6131.19.2015

20/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 390 w miejscowości Podlipie

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 390 w miejscowości Podlipie

GGR.6131.20.2015

21/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 520 w miejscowości Samocice 

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 520 w miejscowości Samocice

GGR.6131.21.2015

22/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 187 w miejscowości Strojców  

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 187 w miejscowości Strojców

GGR.6131.22.2015

23/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 576/1 w miejscowości Świebodzin  

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 576/1 w miejscowości Świebodzin

GGR.6131.23.2015

24/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 1024 i 1280 w miejscowości Samocice 

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 1024 i 1280 w miejscowości Samocice

GGR.6131.24.2015

25/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 456  w miejscowości Kanna

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 456 w miejscowości Kanna

GGR.6131.25.2015

26/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 108 i 45  w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 108 i 45 w miejscowości Tonia

GGR.6131.26.2015

27/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 424/1  w miejscowości Samocice 

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 424/1 w miejscowości Samocice

GGR.6131.27.2015

28/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 563  w miejscowości Kanna

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 563 w miejscowości Kanna

GGR.6131.28.2015

29/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 283/1  w miejscowości Bolesław

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 283/1 w miejscowości Bolesław

GGR.6131.29.2015

30/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 374  w miejscowości Świebodzin

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 374 w miejscowości Świebodzin

GGR.6131.30.2015

31/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 151  w miejscowości Strojców

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 151 w miejscowości Strojców

GGR.6131.31.2015

32/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 541  w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 541 w miejscowości Tonia

GGR.6131.32.2015

33/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 149  w miejscowości Strojców

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 149 w miejscowości Strojców

GGR.6131.33.2015

34/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 933  w miejscowości Bolesław

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 933 w miejscowości Bolesław

GGR.6131.34.2015

35/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 463 w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 463 w miejscowości Samocice

GGR.6131.35.2015

36/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 25  w miejscowości Podlipie

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 25 w miejscowości Podlipie

GGR.6131.36.2015

37/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 390,391  w miejscowości Świebodzin

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 390,391 w miejscowości Świebodzin

GGR.6131.37.2015

38/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 984  w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 984 w miejscowości Samocice

GGR.6131.38.2015

39/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 577/2  w miejscowości Świebodzin

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 577/2 w miejscowości Świebodzin

GGR.6131.39.2015

40/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 712  w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 712 w miejscowości Samocice

GGR.6131.40.2015

41/2015

1.        Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 283 w miejscowości Świebodzin

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 283 w miejscowości Świebodzin

GGR.6131.41.2015

42/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 1307  w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 1307 w miejscowości Samocice

GGR.6131.42.2015

43/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 427 i 428 w miejscowości Bolesław 

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 427 i 428 w miejscowości Bolesław

GGR.6131.43.2015

44/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 362 w miejscowości Tonia  i 90 w miejscowości Strojców

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 362 w miejscowości Tonia i 90 w miejscowości Strojców

GGR.6131.44.2015

45/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 200 w miejscowości Strojców

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 200 w miejscowości Strojców

GGR.6131.45.2015

46/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 204 w miejscowości Podlipie

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 204 w miejscowości Podlipie

GGR.6131.46.2015

47/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 318 w miejscowości Pawłów

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 318 w miejscowości Pawłów

GGR.6131.47.2015

48/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 677, 678 oraz 679 w miejscowości Bolesław

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 677, 678, 679 w miejscowości Bolesław

GGR.6131.48.2015

49/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 404/1 i 401 w miejscowości Podlipie

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 404/1 i 401 w miejscowości Podlipie

GGR.6131.49.2015

50/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 69 w miejscowości Kuzie

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 69 w miejscowości Kuzie

GGR.6131.50.2015

51/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 154 w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 154 w miejscowości Samocice

GGR.6131.51.2015

52/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 571/6 w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 571/6 w miejscowości Tonia

GGR.6131.52.2015

53/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 135 w miejscowości Świebodzin

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 135 w miejscowości Świebodzin

GGR.6131.53.2015

54/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 294 w miejscowości Podlipie

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 294 w miejscowości Podlipie

GGR.6131.54.2015

55/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 466/3 w miejscowości Bolesław

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 466/3 w miejscowości Bolesław

GGR.6131.55.2015

56/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 562 w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 562 w miejscowości Tonia

GGR.6131.56.2015

57/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 118/1 w miejscowości Świebodzin

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 118/1 w miejscowości Świebodzin

GGR.6131.57.2015

58/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 179 w miejscowości Świebodzin

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 179 w miejscowości Świebodzin

GGR.6131.58.2015

59/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 229 w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 229 w miejscowości Tonia

GGR.6131.59.2015

60/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 1405 w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 1405 w miejscowości Samocice

GGR.6131.60.2015

61/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 113 w miejscowości Świebodzin

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 113 w miejscowości Świebodzin

GGR.6131.61.2015

62/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 504 w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 504 w miejscowości Samocice

GGR.6131.62.2015

63/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 598 w miejscowości Bolesław

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 598 w miejscowości Bolesław

GGR.6131.63.2015

64/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 101 w miejscowości Kanna

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 101  w miejscowości Kanna

GGR.6131.64.2015

65/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 457 w miejscowości Kanna

2. Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 457 w miejscowości Kanna

GGR.6131.65.2015

66/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 123 w miejscowości Kuzie

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 123 w miejscowości Kuzie

GGR.6131.66.2015

67/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 108 w miejscowości Świebodzin

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 108 w miejscowości Świebodzin

GGR.6131.67.2015

68/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 1007 w miejscowości Bolesław 

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 1007 w miejscowości Bolesław

GGR.6131.68.2015

69/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 663 w miejscowości Bolesław

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 663 w miejscowości Bolesław

GGR.6131.69.2015

70/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 347 i 241 w miejscowości Kanna

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 347 i 241 w miejscowości Kanna

GGR.6131.70.2015

71/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 654/1 w miejscowości Bolesław

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 654/1 w miejscowości Bolesław

GGR.6131.71.2015

72/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 586/1 w miejscowości Bolesław

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 586/1 w miejscowości Bolesław

GGR.6131.72.2015

73/2015

1.        Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 494 w miejscowości Kanna

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 494 w miejscowości Kanna

GGR.6131.73.2015

74/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 173/2 w miejscowości Kuzie

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 173/2 w miejscowości Kuzie

GGR.6131.74.2015

75/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 978 w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 978 w miejscowości Samocice

GGR.6131.75.2015

76/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 1330/1 i 390  w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 1330/1  i 390 w miejscowości Samocice

GGR.6131.76.2015

77/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 431 w miejscowości Kanna

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 431 w miejscowości Kanna

GGR.6131.77.2015

78/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 384 w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 384 w miejscowości Tonia

GGR.6131.78.2015

79/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 430/2  w miejscowości Kanna

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 430/2 w miejscowości Kanna

GGR.6131.79.2015

80/2015

-81/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 513  w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 513 w miejscowości Tonia

GGR.6131.81.2015

82/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 376 i 104  w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 376 i 104 w miejscowości Tonia

GGR.6131.82.2015

83/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 143/2  w miejscowości Kuzie

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 143/2 w miejscowości Kuzie

GGR.6131.83.2015

84/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 191 i 192  w miejscowości Kuzie

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 191 i 192 w miejscowości Kuzie

GGR.6131.84.2015

85/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 176  w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 176 w miejscowości Samocice

GGR.6131.85.2015

86/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 980  w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 980 w miejscowości Samocice

GGR.6131.86.2015

87/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 484  w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 484 w miejscowości Tonia

GGR.6131.87.2015

88/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 397/2  w miejscowości Podlipie

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 397/2 w miejscowości Podlipie

GGR.6131.88.2015

89/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 575/1  w miejscowości Kanna

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 575/1 w miejscowości Kanna

GGR.6131.89.2015

90/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 101  w miejscowości Pawłów

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 101 w miejscowości Pawłów

GGR.6131.90.2015

91/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 378/1  w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 378/1 w miejscowości Tonia

GGR.6131.91.2015

92/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 981  w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 981 w miejscowości Samocice

GGR.6131.92.2015

93/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 145  w miejscowości Bolesław

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 145 w miejscowości Bolesław

GGR.6131.93.2015

94/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 247  w miejscowości Podlipie

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 247 w miejscowości Podlipie

GGR.6131.94.2015

95/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 402/2  w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 402/2 w miejscowości Tonia

GGR.6131.95.2015

96/2015

1.        Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 299/1  w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 299/1 w miejscowości Tonia

GGR.6131.96.2015

97/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 684/1  w miejscowości Kanna

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 684/1 w miejscowości Kanna

GGR.6131.97.2015

98/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 310  w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 310 w miejscowości Tonia

GGR.6131.98.2015

99/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 276  w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 276 w miejscowości Tonia

GGR.6131.99.2015

100/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 176  w miejscowości Bolesław

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 176 w miejscowości Bolesław

GGR.6131.100.2015

101/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 388  w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 388 w miejscowości Tonia

GGR.6131.101.2015

102/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 462  w miejscowości Świebodzin

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 462 w miejscowości Świebodzin

GGR.6131.102.2015

103/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 23/2  w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 23/2 w miejscowości Tonia

GGR.6131.103.2015

104/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 600  w miejscowości Bolesław

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 600 w miejscowości Bolesław

GGR.6131.104.2015

105/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 13  w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 13 w miejscowości Samocice

GGR.6131.105.2015

106/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 12 w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 12 w miejscowości Samocice

GGR.6131.106.2015

107/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 67  w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 67 w miejscowości Samocice

GGR.6131.107.2015

108/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 5  w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 5 w miejscowości Samocice

GGR.6131.108.2015

109/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 932  w miejscowości Podlipie

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 932 w miejscowości Podlipie

GGR.6131.109.2015

110/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 1005  w miejscowości Bolesław

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 1005 w miejscowości Bolesław

GGR.6131.110.2015

111/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 85  w miejscowości Pawłów

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 85 w miejscowości Pawłów

GGR.6131.111.2015

112/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 515  w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 515 w miejscowości Samocice

GGR.6131.112.2015

113/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 234  w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 234 w miejscowości Samocice

GGR.6131.113.2015

114/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 80/1  w miejscowości Pawłów

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 80/1 w miejscowości Pawłów

GGR.6131.114.2015

115/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 14  w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 14 w miejscowości Samocice

GGR.6131.115.2015

116/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 469/3  w miejscowości Świebodzin

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 469/3 w miejscowości Świebodzin

GGR.6131.116.2015

117/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 871  w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 871 w miejscowości Samocice

GGR.6131.117.2015

118/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 106  w miejscowości Kanna

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 106 w miejscowości Kanna

GGR.6131.118.2015

119/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 52, 68 i 71  w miejscowości Samocice

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 52, 68 i 71 w miejscowości Samocice

GGR.6131.119.2015

120/2015

1.       Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 90  w miejscowości Strojców i na działce nr 345/3 w miejscowości Tonia

2.       Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 90  w miejscowości Strojców i na działce nr 345/3 w miejscowości Tonia

GGR.6131.120.2015